torstai 28. tammikuuta 2021

Asuntosijoittaminen: mitä, miten ja miksi?Asetin vuoden ensimmäisessä blogikirjoituksessani yhdeksi 2021 vuoden tavoitteeksi sijoitusasunnon hankkimisen. Tämänkertaisessa postauksessa aion käsitellä asuntosijoittamista yleisellä tasolla sekä avata omia syitä sen tavoitteluun. 


Mitä on asuntosijoittaminen?


Asuntosijoittaminen on yksinkertaisuudessaan asunnon hankkimista vuokraustoimintaa varten. Asuntoja hankitaan yleisimmin joko arvonnousun tai kassavirran takia. Arvonnousua odottava sijoittaja pitää omistamiaan asuntoja pitkiä aikoja, jopa vuosikymmenten yli, hinnan noustessa tasaisesti. Tällöin tuotot realisoituvat asunnon myyntihetkellä. Arvonnousuun keskittyvät sijoittajat hankkivat sijoitusasuntoja pääsääntöisesti kaupungeista, joissa muuttoliikenne on positiivista ja täten kysyntä on tarjontaa suurempaa. Näitä ovat muun muassa pääkaupunkiseutu, Turku ja Tampere.


Kassavirtaan keskittyvällä sijoittajalla on maantieteellisesti enemmän valinnanvaraa kohdetta etsiessään. Heidän strategiansa perustuu ajatukseen, että sijoitusasunnosta kuukausitasolla saatavat tulot (vuokra) ylittävät kuukausittaiset menot (vastikkeet, lainanlyhennys, ylläpito). Näin tapahtuessa tuotot realisoituvat kuukausittain. Kassavirtaan keskittyvän sijoittajan ei siis tarvitse odottaa kärsivällisesti palkkapäivää vuosikymmenten ajan.


On tottakai mahdollista, että sijoitusasunnossa esiintyvät vahvasti molemmat tulomuodot. Jokaisen asuntosijoittajan on kuitenkin mielestäni hyvä miettiä omaan strategiaan ensisijaiseksi toinen näistä tulomuodoista. Tällöin sopivan kohteen löytäminen markkinoilta muuttuu asteen verran helpommaksi. 


Mediassa asuntosijoittamista kuvataan usein negatiivisten skenaarioiden kautta. Vuokralainen on tuhonnut asunnon ja jättänyt sitä ennen useamman kuukauden vuokran maksamatta. Tätä toki tapahtuu, mutta uskaltaisin väittää, että osuus tuhotuista asunnoista suhteutettuna koko valtakunnalliseen vuokra-asuntojen määrään on marginaalinen. 


Tässä voidaankin puhua mielestäni riskienhallinnasta. Se on osa kaikkea sijoitustoimintaa. Osallistumalla itse aktiivisesti vuokrausprosessiin pääset tapaamaan vuokralaisehdokkaat ja muodostamaan heistä henkilökuvan. 
Omiin nimiin vai yrityksen kautta? 


Asuntosijoittamista voit alkaa harjoittamaan joko omiin nimiin tai yrityksen kautta. Yleisempi muoto tähän mennessä on ollut sijoitusasuntojen haaliminen omiin nimiin. Suurimpana syynä tähän on ollut pankkien myöntämien lainojen ehdot. Yksityishenkilönä saat noin 100 000 €:n suuruisen lainan, 20-25 vuoden maksuajalla ja prosentin marginaalilla. Kun taas yritykselle vastaavat ehdot samasta kohteesta  voivat olla seitsemän vuoden laina, 15 vuoden takaisinmaksulla ja kolmen prosentin korolla.


Mitä tarkoittaa seitsemän vuoden laina 15 vuoden maksuajalla? Laina-ajaksi sovitaan seitsemän vuotta, mutta todellisuudessa lainaa lyhennetään kuukausisummalla, joka vastaa 15 vuoden takaisinmaksuaikaa. Kun viimeistään seitsemän vuotta lainan myöntämishetkestä on kulunut, tarkastellaan tilannetta uudestaan pankkivirkailijan kanssa. Tällöin vaihtoehtona on lainan uudelleenrahoitus. Eli yrityksen nykytilanne arvioidaan ja pankin kanssa sovitaan uudet lainaehdot tai lainan takaisinmaksu. Pankilla on siis oikeus vaatia kuluneen ajan jälkeen loppulainan takaisinmaksua. Pahimmassa tapauksessa tämä saattaa johtaa hyvän sijoituskohteen pakotettuun myyntiin. 


Tähänkin riskiin pystyt vaikuttamaan oleellisesti olemalla pankkiin yhteydessä jo selvästi ennen h-hetkeä. Tämä antaa sinulle aikaa reagoida pahimman sattuessa. Voit esimerkiksi tiedustella lainanmyönnön halukkuutta kilpailevalta pankilta tai valmistella heikommin tuottavan sijoitusasunnon myymistä.
Miksi osakeyhtiön kautta? 


Tästä huolimatta olen kuitenkin päättänyt aloittaa asuntosijoittamisen osakeyhtiön kautta. Aion aloittaa asuntosijoittamisen ystäväni kanssa, jolloin se on huomattavasti helpompaa osakeyhtiön avulla. Voimme hakea lainaa yhdessä yrityksen kautta kahden erillisen lainahakemuksen sijaan. Lisäksi omistusosuuksien jakaminen tiettyihin prosentteihin onnistuu paljon helpommin yrityksen avulla. Tämä korostuu entisestään, jos sijoitusasuntoja on useita. 


Meillä on myös selkeä näkemys, että aiomme harrastaa tätä pitkällä aikavälillä ja tavoitetasona on yli 10 sijoitusasunnon hankkiminen. Karkeasti kymmenen asunnon puhutaankin toimivan ns. rajapyykkinä, jolloin asuntosijoittaminen alkaa olemaan kannattavampaa yrityksen kautta. 


Miksi emme kerrytä ensin 10 sijoitusasuntoa ja perusta vasta sen jälkeen osakeyhtiötä? Tämä johtuu yksinkertaisesti varainsiirtoverosta, jonka joutuu maksamaan kunkin asunnon kohdalla. Lisäksi kuluja saattaa syntyä asuntojen hinta-arvioiden laatimisesta sekä uusien lainojen hankkimisesta. 


Myös verotus on isossa roolissa sijoitusmuotoa valitessa. Siinä missä omiin nimiin sijoittavalla tuloja verotetaan pääomatuloveron mukaan (30% tai 34%), toimii yrityksellä yhteisövero (20%). Toki on hyvä tiedostaa, että yhteisöveron maksamisen jälkeen tuotot ovat yrityksen nimissä ja vaaditaan vielä toinen verotus ennen kuin ne saa henkilökohtaiselle tilille. Meidän ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin jatkaa palkkatöiden tekoa, jolloin emme koe tarpeelliseksi nostaa varoja ulos yrityksestä sen ensimmäisten vuosien aikana. Täten vertailuna voidaan pitää edellä esitettyä. 


Kaiken kaikkiaan asuntosijoittaminen kiehtoo itseäni, sillä se on sijoitusmuoto, jossa pystyy omalla tekemisellään vaikuttamaan saatavaan tuottoon. Tämän ansiosta siinä on mahdollisuus oikein toimimalla saavuttaa osakesijoittamista parempia pitkän ajan tuottoja. 


Oletko itse miettinyt asuntosijoittamista? Kiinnostaako arvonnousu vai kassavirta tulomuotona enemmän? Jätä kommenttia alle!

*Kumppanuusmarkkinointilinkki. Avaamalla asiakkuuden tämän linkin avulla saan itselleni komission uudesta jäsenyydestä. Muutoin se ei eroa millään tavalla asiakkuuden luonnista suoraan Nordnetin sivuilta. 

"Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta"

lauantai 16. tammikuuta 2021

Asuntolainan lyhentäminen vai sijoittaminen

 
Otsikossa esitetty asia liittyy olennaisesti monen suomalaisen elämään, mutta kuinka moni on miettinyt asian loppuun? Olen pohtinut tätä aihetta useampaan otteeseen ja päätynyt googlettamaan asiasta. Nopean tutkimisen jälkeen vastaan tulee taloustaidon tekemä artikkeli, jossa on haastateltu Mika Vaihekoskea (Rahoituksen professori Turun yliopistossa artikkelin kirjoitushetkellä). Mielestäni Vaihekoski kiteyttää asian ytimekkäällä tavalla: sijoittaminen on kannattavampi vaihtoehto, jos sijoittaa kohteeseen, jonka nettotuotto (verojen jälkeen) on suurempi kuin lainan kustannukset (verotuksen korkovähennyksen jälkeen).” 

Yllä oleva selkeytettynä: Sijoittaminen on järkevää, jos se kerryttää enemmän tuloja, kuin saat lainaa lyhentämällä säästettyä. Halusin tutkia tilannetta tarkemmin vielä lukujen kautta. Näin ollen päädyin tekemään Google sheetsiin kaavion, jossa tarkastelin omaa tilannettani. Laskenta ei ole eksakti, pikemminkin melko simppeli ja yksinkertaistettu, mutta se antaa kuitenkin suuntaa-antavia lopputuloksia.   


Alla esitetyssä kuvakaappauksessa on vertailtu kahta vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa asuntolainaa aletaan lyhentämään ylimääräisellä 500€:lla kuukaudessa. Tämän seurauksena laina-aika lyhenee 14,3 vuodella (laina maksetaan kokonaisuudessaan pois 9,7 vuodessa) ja näin ollen säästö korkokuluissa on 3532€.Asuntolainan takaisinmaksun jälkeen alkaa sijoittaminen osakemarkkinoille lainaerän lyhennystä vastaavalla summalla eli 874,6€:lla. Sijoitusaika on sama kuin nopeutetulla lainan takaisinmaksulla saavutettu eli 14,3 vuotta. Tämä summa sijoitetaan globaalisti, ajallisella hajautuksella, pienikuluisiin indeksiosuusrahastoihin eli etf:iin. Vuosikoroksi, eli tässä tapauksessa tuotoksi on oletettu pitkän aikavälin keskimääräinen inflaatiokorjattu tuotto eli 7% (tästä tarkemmin aiemmassa kirjoituksessa)


Sijoitusajan lopussa osakesalkkuun on kertynyt mukava potti 256 325€. Lasketaan tästä verojen jälkeinen tuotto vähentämällä ensin oma sijoitettu pääoma eli 149 888€ ja sen jälkeen verottajan viemä osuus 43 451€ (suomen pääomatulon veroprosentti on kirjoittamishetkellä 34% yli 30 000€ vuositasolla ylittävistä summista, mikä on muuten euroopan toiseksi korkein. Ainoastaan Tanskassa pääomatuloa verotetaan rajummin luvun ollessa 42%). Näin saadaan loppusummaksi eli tuotoksi 74 506€.


Vaihtoehdossa kaksi pysytellään asuntolainan suhteen alkuperäisessä pankin kanssa tehdyssä maksusopimuksessa eli lainaa lyhennetään noin 375€:n suuruisissa erissä koko laina-ajan. Tämän lisäksi osakemarkkinoille sijoitetaan 500€ joka kuukausi. Sijoitukset suuntautuvat jälleen globaalisti, ajallisesti hajautettuna, matalakuluisiin etf:iin. Sijoitusaikana käytetään nyt asuntolainan jäljellä olevaa aikaa eli 24 vuotta (9,7v+14,3v). Osakemarkkinoilta saatava vuosituotto on edelleen sama kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa eli 7%.


Tässä vaihtoehdossa 24 vuoden sijoitusajan jälkeen salkussa on keskimäärin 371 951€. Tehdään tälle samat vähennykset kuin ensimmäisessäkin laskennassa. Vähennetään oma sijoitettu pääoma 144 000€ sekä verottajan viemä 77 503€. Näiden jälkeen viivan alle jää 150 448€. Loppusumma on siis tuplasti suurempi kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa. Toki jos huomioidaan lainan nopeutetussa takaisinmaksussa säästetty 3532€ niin tuotto on hieman vajaa tuplasti suurempi. 


Tämä laskentaesimerkki demonstroi itselle selkeästi korkoa korolle ilmiön vaikutuksen. Sijoitetun pääoman ollessa noin 10 vuotta kauemmin markkinoilla tuotto tuplaantuu. Huomioon otettavaa on myös, että ensimmäisessä vaihtoehdossa osakemarkkinoille sijoitetaan noin 6000€ enemmän omaa pääomaa. Tähän päteekin hyvin yleinen sanonta: “it’s not about timing the market, it’s about time in the market”. Jos sijoitusaika on vuosikymmeniä, ei ole suurta merkitystä ostatko osakemarkkinoiden huipulta, pohjalta vai näiden väliltä. 


Tämän laskennan jälkeen on selvää, että kyseisessä korkomarkkinassa asuntolainan ylimääräiset lyhennykset tulisi jättää minimiin. Halusin kuitenkin tutkia myös millä luvuilla tilanne kääntyy toisinpäin. Alla esitetystä vaihtoehdosta käy ilmi, että korkojen tulisi nousta noin 5% ennen kuin vaihtoehto 1 olisi kannattavampaa. Tässä on toki tehty räikeä oletus, että pystyisin edelleen lyhentämään asuntolainaa ylimääräisellä 500€:lla kuukaudessa. Mielestäni laskelma antaa kuitenkin riittävästi osviittaa ja ajattelemisen aihetta tulevaan. Vaikka elämmekin nyt todella alhaisten korkojen aikaa ja tuntuu, että tuo 5% korkotaso on äärimmäisen kaukana niin on hyvä muistaa, että 80-90 luvun vaihteessa asuntolainan korko pyöri kaksinumeroisissa lukemissa. Tähän verrattuna 5% ei kuulosta yhtään utopistiselta. Paina siis nämä lukemat korvan taakse, jotta osaat tehdä oikeita ratkaisuja korkotason noustessa.


Tässä linkki laskuriin jos haluat tutkia tilannetta omalla kohdallasi.  


Mitä mieltä kirjoituksesta? Oliko tästä hyötyä? Oletko pohtinut itse samoja asioita? Laita kommenttia alle ja kerro mielipiteesi. 
*Kumppanuusmarkkinointilinkki. Avaamalla asiakkuuden tämän linkin avulla saan itselleni komission uudesta jäsenyydestä. Muutoin se ei eroa millään tavalla asiakkuuden luonnista suoraan Nordnetin sivuilta. 

"Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta"

keskiviikko 6. tammikuuta 2021

Vuoden 2021 tavoitteet

Tässä kirjoituksessa käsittelen vuodelle 2021 asetettuja tavoitteita. En ole tällaista ennen harrastanut. Uskon kuitenkin vahvasti, että kirjoittamalla tavoitteet auki pääkopasta niiden tavoittelu on aktiivisempaa ja näin ollen onnistumismahdollisuus todennäköisempää. 

Nettovarallisuuden kasvattaminen 11k €

Olen luonut itselleni google sheetsiin varallisuutta seuraavan taulukon. Tästä kiitos kuuluu @taloudellinenajattelu, jonka blogista löysin vastaavan työkalun. Tämä otsikkotasossa esitetty 11 tuhannen nettovarallisuuden kasvutavoite perustuukin 40v ennusteen kasvukäyrään. Eli toisinsanoen kasvattamalla nettovarallisuuttani ensi vuoden aikana 11 tuhannella olen polulla, jolla saavutan miljoonan nettovarallisuuden 40v iässä. Tiedostan, että tavoite on todella kova ja todennäköisesti putoan tämän kyydistä jossain vaiheessa. Se on kuitenkin hyvä puskuri haasteen ensimmäisille vuosille. 45v ennusteessa ensi vuonna tulisi tienata 7,3k € ja 50v tavoitteessa 5,5k €. Nämä ovat itsessään hyviä lukuja, mutta en koe niiden tarjoavan riittävää haastetta. 


Ensimmäisen sijoitusasunnon hankinta

Nyt kun olen reilun puolentoistavuoden ajan sijoittanut osakemarkkinoille ja samalla kasvattanut tietämystäni, koen, että on hyvä hetki alkaa ohjaamaan rahoja myös muihin omaisuusluokkiin. Näistä katseeni kohdistuu loogisesti asuntosijoittamiseen. Toimin itse rakennusalalla ja olen halunnut jo pidemmän aikaa päästä hyödyntämään ammatillista osaamistani myös sijoitusrintamalla. Asuntosijoittaminen luo juurikin tähän erittäin hyvän vaihtoehdon. Asuntosijoittaminen tuo mukanaan myös hyvää vakautta osakesijoittamisen rinnalle. Yhtenä kuluvan vuoden tavoitteistani on siis ensimmäisen sijoitusasunnon hankinta. Kirjoitan tästä myöhemmin laajemmin, ettei tämä postaus veny turhan pitkäksi. 

26 blogikirjoitusta 

Blogini on vasta tuore ja vaikka olenkin innoissani siitä ja uskon vahvasti, että tulen tuottamaan sisältöä siihen tasaisella tahdilla, on silti hyvä asettaa selvä numeraalinen tavoite tekemiselle. Vielä parempi on kun tuon tavoitteen jakaa pienempiin osiin koko vuoden ajalle. Näin ollen pystyn koko ajan seuraamaan olenko tavoitteeni tahdissa. Mieleni teki kovasti laittaa numeron 26 tilalle 52. Bloggaajan urani on kuitenkin vasta lapsenkengissä, joten ei parane asettaa liian kovia tavoitteita itselleen ensimmäiselle vuodelle. Tämän tarkoituksena on kuitenkin toimia itselleni työkaluna, jolla saan selkeytettyä omaa ajatteluani. 

Tulojen ja menojen seuranta

Viime vuoden kulujen järkeistyksen jälkeen on hyvä alkaa seuraamaan tulojen ja menojen suhdetta. Tässä tavoitteenani on hyödyntää pääsääntöisesti OP:n talouden tasapaino -työkalua. Kuukausittaiset tuloni ja menoni kirjautuvat sinne automaattisesti. Tämän jälkeen täytyy tehdä ainoastaan pientä hienosäätöä, että kaikki kustannukset saadaan oikeisiin sarakkeisiin. Itsessään lukujen taltiointi ei siis tule vaatimaan panostusta vaan tarkoituksena on, että tarkkailen edelleen kriittisin silmin omia menojani ja pyrin järkeistämään niitä. Tämän lisäksi tulen rakentamaan kuluvan vuoden aikana pohjaa kuukausittaiselle säästöprosentille: säästöprosentti = (nettotulot-menot) / nettotuloilla. Säästöprosentin avulla saan itselleni yhden työkalun lisää oman talouden kartoittamiseksi. 

Muista myös nauttia elämästä

Edellä esitettyjen neljän suorituspohjaisen tavoitteen rinnalla on hyvä pitää myös tätä kaikista tärkeintä. Tämä on lähinnä itselleni muistutuksena siitä, etten vedä hommaa niin sanotusti yli. Matka miljoonan euron nettovarallisuuteen on pitkä ja elämästä tulisi nauttia myös sen saavuttamisen tavoittelun aikana. 

Onko sinulla ollut tapana asettaa itsellesi tavoitteita uudella vuodelle? Laita näistä kommenttia alle ja kerro millä tavoin pyrit nämä saavuttamaan. *Kumppanuusmarkkinointilinkki. Avaamalla asiakkuuden tämän linkin avulla saan itselleni komission uudesta jäsenyydestä. Muutoin se ei eroa millään tavalla asiakkuuden luonnista suoraan Nordnetin sivuilta. 

"Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta"